Bolu Beyi tarafından yazıldı Oca - 19 - 2017

Kritik altyapılar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) tarafından yayımlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nda; işlediği bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapıları ifade etmektedir. Türkiye’de “Siber Güvenlik Kurulu” tarafından belirlenen kritik altyapı sektörleri;       Enerji Elektronik Haberleşme Finans Ulaşım Su Yönetimi Kritik Kamu Hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bununla beraber 2013-2014 eylem planında  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Ara - 28 - 2016

Bilişim teknolojilerinin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya büyük veriler (big data) çıkmıştır. Özellikle internet ortamında, farklı konularda sayısız dokümanlar yer almakta ve sayısı/boyutu giderek artmaktadır. Bir e-ticaret sitesindeki ürünlerin, kullanıcılar tarafından kolayca incelenebilmesi için kategorize edilmesine ihtiyaç duyulduğu gibi; çeşitli dokümanların, web sitelerinin, haber metinlerinin vb. büyük verilerin de kategorize edilmesine, diğer bir deyişle kümelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kümeleme işlemi, ekonomi biliminde, doküman sınıflandırmada, desen tanımlamada, görüntü işlemede, market araştırmalarında ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Söz konusu  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Ara - 22 - 2016

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla birlikte, büyük veriler ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir. Birçok şirket müşteri ilişkileri, ürün satışı, reklam kampanyaları ve buna benzer çeşitli bilgi türleri hakkında geniş veri setleri toplamaktadır. Örneğin Facebook, her gün 15 terabyte veri toplamaktadır. Bununla beraber bu verilerin içerisinde arama yapılmasına ve veriler arasında ilişkilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmuş; bu işlemlerin en verimli şekilde yapılması için de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu işlemlerin kullanımına örnek olarak, günlük  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Ara - 8 - 2016

Çoğu programlama dillerinde olduğu gibi Python dilinde de paralel işlemler yapılabilmektedir. Birçok kaynakta threading olarak da adlandrılmaktadır. Bu yazımda “multiprocessing” kütüphanesi kullanılarak Python’da nasıl paralel işlem yapılabileceğini basit bir örnekle anlatacağım. Örneğimizde 5 adet fonksiyon tanımlayacağız ve beşine de start komutu göndererek fonksiyonların içindeki rakamları yazdıracağız. Normalde fonksiyonlar belirli bir sırayı takip etmektedir. Bir fonksiyon bitmeden diğer fonksiyon işlem yapamaz. Fakat multiprocessing işleminde, işlemler cpu’lara bölüştürülür ve aynı anda işlemler yapılır. Python kodumuz şu şekilde:  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Kas - 12 - 2016

İlk/ortaokul, üniversite, iş hayatı, günlük yaşam gibi birçok alanda özet çıkarmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Doküman özetleme, orijinal metnin çeşitli özelliklerini koruyarak, bir suret oluşturma olarak tanımlanabilir. Özet çıkarma, orijinal bir kaynağın gerekli görülen kısımlarını elde etmek için kullanılmaktadır. Özetler, özellikle araştırma makaleleri yazarken, alıntı yapmada oldukça faydalıdır. Bir dokümanın özeti, yazarın vurgulamak istediği ana fikri, yazarın amacını, dokümanın içeriğini kısaca ifade etmektedir. Özet okumak isteyen bir kişi, dokümanın her bir detayı hakkında bilgi sahibi olmak istemeyecektir.  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Ağu - 15 - 2016

Bu makalede, https://github.com/PatMartin/Dex/blob/master/data/bank-data.csv linkinde yer alan “bank-data” veri seti kullanılarak, WEKA programı üzerinde Apriori algoritmasının kullanımı açıklanmıştır. İşlem Basamakları 1- Veri seti incelendiğinde 11 adet nitelik olduğu görülmektedir. “id” kolonu tekil değere sahip olmakla birlikte; veri madenciliği algoritmalarında bir yararı olmayacağı için silinmiştir. Yeni veriseti “bank-data2.csv” adıyla kaydedilmiştir. 2- Bazı niteliklerin ayrık veriler olduğu, bazı verilerin ise sürekli veriler olduğu görülmektedir. Apriori algoritması sürekli verilerle çalışmayacağı için, sürekli verilere sahip “age” ve “income” nitelikleri WEKA  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Tem - 1 - 2016

Bu yazıda “Preprocessing and Mining Web Log Data for Web Personalization” adlı makale özetlenmiştir. Özet Makalede veri ve web madenciliği teknikleri kullanılarak bir web sunucusunun loglarından,  web site kullanıcısının davranış modellerinin çıkarılması amaçlanmıştır. Bunun için iki deney seti oluşturularak; ilk deney setinde ziyaret edilen web sayfalarına göre kullanıcının cinsiyeti tahmin edilmeye çalışılmış; ikinci deney setinde kullanıcının ziyaret ettiği web sitesine ilgi duyup duymadığı incelenmiştir. İlk deney setinde, ilişkilendirme algoritması kullanıldığında %68 doğruluk oranı elde edilmektedir.  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Haz - 14 - 2016

Kaba kuvvet (brute force) saldırılarında, çeşitli kombinasyonlarda kullanıcı adı ve şifre denemeleri için sözlükler kullanılmaktadır. Bu sözlükleri hazır olarak internetten temin edebileceğimiz gibi kendimiz de oluşturabiliyoruz. İnternette dolaşan sözlükler içerisinde, gereksiz çok sayıda kelime olabiliyor. Hedef hakkında bilgiye sahip isek, kendimiz bir sözlük oluşturabiliriz. Örneğin bir kişinin Bolusporlu olduğunu biliyorsunuz fakat doğum tarihini bilmiyorsunuz. Bu durumda hedef kişinin şifresinin “Boluspor1945” gibi birşey olduğunu düşündünüz diyelim. Şöyle bir sözlük oluşturmak faydalı olabilir: Boluspor1930 Boluspor1931 Boluspor1932 …  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şub - 16 - 2016

Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar ile çalışırken, komutlarımızı çalıştırmak için terminal ekranını kullanırız. Her bir iş için ayrı bir terminal ekranı açmak ekranda çok fazla yer kaplayabilir ve rahat bir şekilde çalışmamıza engel olabilir. Bu yüzden bir terminali yatay veya dikey olarak bölmemizi sağlayan “tmux” komutunun kullanımından bahsedeceğim. Terminal ekranına “tmux” yazıp entera bastıktan sonra aşağıdaki seçenekleri kullanabiliriz: CTRL + B ve sonrasında ” (çift tırnak) karakterine basarsak ekranı yatay olarak bölecektir. CTRL +  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Oca - 16 - 2016

Porselen dişler, canlı dişler üzerine porselenlerin kaplanması ya da yaşanan diş kayıpları ardından çeşitli yöntemler ile porselen malzemeden yeni dişler yapılmasıdır. Porselen Neden Diş Hekimliği Alanında Kullanılır? Porselen diş hekimliğinde, dişler için için kullanılır. Çünkü, porselenler oldukça sağlam ve dişler ile insan anatomisi ile uyumludur. Porselenler bir çok yönden diğer malzemelerden avantajlıdır. Bu avantajlar, – Porselenler dayanıklıdır – Porselenler dişler ile uyumludur – Porselen kendiliğinden beyazdır ve renklendirici içermez. Bu nedenle sağlıklıdır. – Porselenler dişlerde  [ Read More ]