Bolu Beyi tarafından yazıldı Mayıs - 20 - 2015 0 Yorum

javaAslında “if” kullanımını, iki sayı karşılaştırarak ve basit bir hesap makinesi yaparak öğrenmiştik fakat önemli ve çok sık kullanıldığı için üstünde durmakta yarar var. Şu ana kadar ki örneklerimizde sadece “if” kullanıyorduk. Şimdi ise “else if” i de öğreneceğiz. Bunun için basit bir örnek yapalım. Program bize öğrenci notunu sorsun. Klavyeden girilen notlara göre de ekrana harf notunu yazdıralım.

import java.util.Scanner;
public class ogrenci_not_hesaplama
{
public static void main(String[] args)
{
Scanner girdi=new Scanner(System.in);
int ogrenci_notu;
System.out.print("Öğrencinin aldığı puanı giriniz:");
ogrenci_notu=girdi.nextInt();

if(ogrenci_notu>=90)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=AA");

else if(ogrenci_notu>=80)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=BA");

else if(ogrenci_notu>=70)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=BB");

else if(ogrenci_notu>=60)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=CB");

else if(ogrenci_notu>=50)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=CC");

else if(ogrenci_notu>=40)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=DC");

else if(ogrenci_notu>=30)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=DD");

else if(ogrenci_notu>=20)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=FD");

else if(ogrenci_notu>=0)
  System.out.printf("Öğrencinin harf notu=FF");

else
  System.out.printf("Geçersiz bir not girdiniz...");
}
}

“if” koşulunun anlamı, “eğer böyleyse bu işlemi yap” anlamına geliyor. “else if” ise, “eğer böyle değilse bu işlemi yap” anlamına geliyor. Hesap makinesi örneğimizde sadece “if” kullanmıştık. Aslında programın işlevi açısından değişen bir şey yok. Fakat performans açısından “else if” kullanmak daha avantajlı olacaktır. Çünkü koşullar tek tek denenirken, koşulun sağlandığı an koşulları kontrol etmeyi durdurur program. Yani yukarıdaki örnekte not 65 girildiğinde ekrana yazıyı yazar, daha sonrakileri kontrol etmez boş yere. Ama sadece if kullanılsaydı, koşul sağlansa bile hepsi kontrol edilecekti. Bir de sadece “else” kullanılabilir. Bu da “bunların hiçbiri değilse bu işlemi yap” anlamına gelmektedir. Yani programda

, koşulları sıralarsınız, o koşulların haricindeki her şey için “else” bloğunun içindeki kod parçası çalışır. Normalde bu koşul yapılarında “{” ve “}” kullanılır. Fakat bizim tek satır kodumuz olduğu için parantez koymaya ihtiyaç duymadık. Eğer if koşullarının altında birden fazla satır kodu çalıştırmak isteseydik, o kodları parantez içerisine almamız gerekecekti… Eğer sadece “>=” değil de bir aralık belirlemek isterseniz şu şekilde kullanabilirsiniz:

if(ogrenci_notu>=90&&ogrenci_notu<=100)

You must be logged in to post a comment.