Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 24 - 2012 2 Yorum

Access tablosunda veri güncelleme işlemini silme işlemi gibi iki farklı yolla yapabiliyoruz. Biz yine bu örnekte ikincisini göreceğiz. Yani datagridviewin cell click özelliğini kullanacağız. Güncelleme fonksiyonumuzda, o tabloda hangi veriler varsa tek tek yazarak hangi textboxa ait olduklarını da belirteceğiz. Update komutuyla o satırdaki bütün bilgileri güncellemiş olacağız: private void VeriGuncelleme(object sender, EventArgs e)//güncelleme { int ID = int.Parse(dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[“ID”].Value.ToString()); string sorgu = “update Database1 SET ad=’” + textBox1.Text + “‘, soyad=’” + textBox2.Text + “‘,  [ Read More ]