Bolu Beyi tarafından yazıldı Ağustos - 19 - 2014 7 Yorum

Programlarımızda sayıları veya metinleri, küçükten büyüğe veya alfabetik olarak sıralama gereği duyabiliriz. Bunun için de birçok sıralama algoritmalarından(merge sort, insertion sort, quick sort vs) yararlanmaktayız. Bunların yanı sıra .Net’in bize sunduğu hazır bir fonksiyon olan “ArraySort” u da kullanabilmekteyiz. ArraySort ile sayıları veya metinleri kolay bir şekilde sıralayabiliyoruz. Bunun için c# ile biri sayılarla diğeri metinlerle olmak üzere iki adet örnek paylaşacağım. Ayrıca ArraySort fonksiyonunun da Quick Sort kullandığını hatırlatmakta fayda var: ArraySort ile metinleri  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Haziran - 7 - 2011 0 Yorum

Küçükten büyüğe Quick sort ile sıralama Bir çok sıralama programlarını Bolubeyi.Net’te paylaşmıştım. Sanırım Quick sort sıralama programını gözden kaçırmışım.Bugün de bu konuya deyinelim, fazla bir açıklamasını yapmayacağım. Zaten eklediğim resimde gayet rahat anlayacaksınız hangi mantıkla çalıştığını. Daha önceki sıralama örneklerinde de olduğu gibi 3 adet 10-100-1000 elemanlı dizi tanımlayacağız ve rastgele 10 adet sayı üreteceğiz. Ve yine eklediğimiz sayaçla programın kaç kez çalıştığını göreceğiz. Buyrun kodlar: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace  [ Read More ]