Bolu Beyi tarafından yazıldı Mayıs - 31 - 2013 2 Yorum

Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere karar ağacı için cross validation(çapraz geçerleme) uygulaması gerçekleştirilmiştir ve 2 farklı değer görülmüştür. İlk örnekte, kayıp oranı 0.0330, doğruluk oranı ise 0.9670 çıkmıştır. İkinci örnekte ise kayıp oranı 0.0360 çıkarken, doğruluk oranının 0.9640 olduğu gözlenmiştir. Cross validation (çapraz geçerleme) – karar ağacı uygulama kodları: tree = ClassificationTree.fit(carEgitim, classEgitim)t = classregtree(carEgitim, classEgitim);cvv = crossval(tree); loss = kfoldLoss(cvv) dogruluk = 1 – loss