Bolu Beyi tarafından yazıldı Ağustos - 19 - 2014 7 Yorum

Programlarımızda sayıları veya metinleri, küçükten büyüğe veya alfabetik olarak sıralama gereği duyabiliriz. Bunun için de birçok sıralama algoritmalarından(merge sort, insertion sort, quick sort vs) yararlanmaktayız. Bunların yanı sıra .Net’in bize sunduğu hazır bir fonksiyon olan “ArraySort” u da kullanabilmekteyiz. ArraySort ile sayıları veya metinleri kolay bir şekilde sıralayabiliyoruz. Bunun için c# ile biri sayılarla diğeri metinlerle olmak üzere iki adet örnek paylaşacağım. Ayrıca ArraySort fonksiyonunun da Quick Sort kullandığını hatırlatmakta fayda var: ArraySort ile metinleri  [ Read More ]