Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 21 - 2012 0 Yorum

Bir önceki yazıda c sharpta access ile nasıl proje oluşturulacağını öğrenmiştik. Şimdi o örnekteki öğrenci bilgileri tablosunu nasıl getireceğimize bakalım. Bir önceki örnekte form uygulamamıza neler eklediğimizi görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz: C sharp’ta Access ile Proje Oluşturma OleDbConnection baglan; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { baglan = new OleDbConnection(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Users\\Bolubeyi\\Documents\\Database1.accdb”); string sorgu = “select * from Database1”; OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan); DataTable dt = new DataTable(); adp.Fill(dt); dataGridView1.DataSource = dt; this.oleDbDataAdapter1.Fill(this.database1DataSet1.Tablo1); }