Bolu Beyi tarafından yazıldı Mayıs - 27 - 2013 0 Yorum

Daha önceden yayınlamış olduğum matlab ile naive bayes uygulamasında elde edilen sonuçlar yaklaşık olarak bu uygulamada da aynı şekilde olmuştur. Veri seti sınıf etiketleri homojen olarak dağılmadığından, matrisin son iki sütunu, yani “Good” ve “Vgood” etiketleri “0” gelmiştir. Knn sınıflandırıcıda nokta sayısı sırasıyla 1,2 ve 3 seçilerek örnek yapılmıştır. Nokta sayısı kaç seçilirse seçilsin

doxycyclin 100 online kaufen

, “Unacc” sınıfında başarı oranı % 100 olarak görülmüştür. “Acc” etiketinde nokta sayısı 1 ve 2 seçildiğinde başarı oranı yaklaşık % 80, 3 nokta seçildiğinde başarı oranının % 76 olduğu görülmüştür. Veri setinin açıklamalarını öğrenmek isterseniz daha önceden paylaştığım c# ile naive bayes uygulaması adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

cThm = knnclassify (CarTest, CarEgitim, CarClass, 1);

cMat confusionmat(ClassTest, cThm)

cThm = knnclassify (CarTest, CarEgitim, CarClass, 2);

cMat confusionmat(ClassTest, cThm)

cThm = knnclassify (CarTest, CarEgitim, CarClass, 3);

cMat confusionmat(ClassTest, cThm)

knn

You must be logged in to post a comment.