Bolu Beyi tarafından yazıldı Ocak - 19 - 2017 0 Yorum

Kritik altyapılar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) tarafından yayımlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nda; işlediği bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran escort bakırköy altyapıları ifade etmektedir. Türkiye’de “Siber Güvenlik Kurulu” tarafından belirlenen kritik altyapı sektörleri;

 

 

 

  • Enerji
  • Elektronik Haberleşme
  • Finans
  • Ulaşım
  • Su Yönetimi
  • Kritik Kamu Hizmetleri

olarak belirlenmiştir. Bununla beraber 2013-2014 eylem planında kritik altyapılar “Bilgi Teknolojilerini (BT) Kullanan Kritik Altyapılar”, “Tamamen Bilgi Teknolojisinden Oluşan Kritik Altyapılar” ve “SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ile Kontrol Edilen Kritik Altyapılar” olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır.

Modern kritik altyapılar çeşitli ağ cihazları

, kişisel bilgisayarlar, gözetim kameraları, RFID gibi sistemleri kapsamaktadır. Güç tesisleri, su temin sistemleri, elektrik güç gridleri gibi modern kritik altyapı varlıkları; internet gibi büyük bilgi ve iletişim teknoloji altyapıları sistemlerinden farklıdır. Günümüzde “kritik altyapı” dendiğinde her ne kadar güç tesisleri, elektrik iletim/dağıtım sistemleri, boru hatları gibi endüstriyel kontrol sistemleri aklımıza gelse de; finans, sağlık, telekomünikasyon gibi bilişim sistemlerinin de birer kritik altyapı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde genellikle Endüstriyel Kontrol Sistemleri, SCADA sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Fakat Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS), Enerji Yönetim Sistemleri (EMS), Süreç Kontrol Sistemleri (PCS) gibi Denetim Kontrolü ve Veri Toplama Sistemleri (SCADA) de birer Endüstriyel Kontrol Sistemleri’dir.

Ülkelere göre kritik altyapı sektörleri farklılık gösterse de sonuç olarak, sistem herhangi bir zarara uğradığında büyük ölçekli maddi zarara, can kaybına ve kamu düzeninin bozulmasına yol açıyorsa, zarar gören sistem kritik altyapı escort bayan bakırköy olarak değerlendirilmektedir.

You must be logged in to post a comment.