Bolu Beyi tarafından yazıldı Aralık - 4 - 2012 0 Yorum

 

 

 

 

 

 

Bu c sharp programı ile console uygulaması kullanarak detaylı bir öğrenci bilgi sistemi yapılmıştır. Tabi veritabanı, arayüz vs. kullanılmadığı için bir işlevi yoktur, fakat kullanılan algoritmalar, fonksiyonlar sayesinde yeni başlayanlar için öğretici bir programdır diyebiliriz. Program bize; “Öğrenci girişi, Not girişi, Sınıf listesi, Not listesi, Öğrenci notu sorgulama, Sınıf başarı durumu” gibi işlevler sunmaktadır. Bu kodu olduğu gibi derleyicinize yapıştırdığınızda ne şekilde çalıştığını daha iyi görebilirsiniz. Gereken yerlerde yorum satırı ile açıklamalar yapılmıştır. Kolay gelsin…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace BolubeyiNet
{
class Program
{
//Kullanılacak tüm diziler burada tanımlandı
public static string[] ad=new string[100];
public static string[] soyad = new string[100];
public static int[] vize = new int[100];
public static int[] final = new int[100];
public static int[] numara = new int[100];
public static double[] ortalama = new double[100];
public static int girilen_öğrenci_sayısı = 0,ogrenci_no_sorgu; //girilen_ogrenci_sayisi kayıt yaparken diğer öğrencinin üzerine kayıt yapılmaması için tanımlandı

public static char islem;
public static int basarili = 0, basarisiz = 0;

static void Main(string[] args)
{
islem_sec();
}
public static void islem_sec()
{
Console.WriteLine(“a.Öğrenci Girişi”);
Console.WriteLine(“b.Not Girişi”);
Console.WriteLine(“c.Sınıf Listesi”);
Console.WriteLine(“d.Not Listesi”);
Console.WriteLine(“e.Öğrenci Notu Sorgulama”);
Console.WriteLine(“f.Sınıf Başarı Durumu”);
Console.WriteLine(“g.Çıkış \n”);
Console.WriteLine(“——————————————————“);
Console.WriteLine(“LÜTFEN YAPMAK İSTEDİĞİNİZ İŞLEMİN BAŞINDAKİ HARFİ GİRİNİZ…”);
islem = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); //yapmak istediğimiz işlemin kodunu alıyoruz…

switch (islem) //yapmak istediğimiz işlemin fonksiyonu çağırılır…
{
case ‘a’:
{
ogrenci_girisi();
break;
}
case ‘b’:
{
Not_Girisi();
break;
}
case ‘c’:
{
Sinif_Listesi();
break;
}
case ‘d’:
{
Not_Listesi();
break;
}
case ‘e’:
{
Not_Gorme();
break;
}
case ‘f’:
{
Basari_durumu();
break;
}
case ‘g’:
{
Cikis();
break;
}
}
}
public static void ogrenci_girisi()
{

if (girilen_öğrenci_sayısı <= 100) //eğer sınıfta 100 kişinin altında öğrenci varsa kayıt yapmaya izin verilir..
{
Console.WriteLine(“Öğrencinin numarasını giriniz…”);
numara[girilen_öğrenci_sayısı] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Öğrencinin adını giriniz…”);
ad[girilen_öğrenci_sayısı] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Öğrencinin soyadını giriniz…”);
soyad[girilen_öğrenci_sayısı] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Öğrenci Kaydı Yapıldı…”);
girilen_öğrenci_sayısı++;
}
else
Console.WriteLine(“Sınıf Dolu Kayıt Yapılamaz…”);

//bu 3 satır işlem seçme ekranına geri dönmek için… her fonksiyonda var…

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();
}
public static void Not_Girisi()
{
Console.WriteLine(“Lütfen Motunu Girmek İstediğiniz Öğrencinin Numarasını Giriniz…”);
ogrenci_no_sorgu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //notunu girmek istediğimiz öğrencinin numarası istenir…

for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (ogrenci_no_sorgu == numara[i]) //eğer numara kayıtlı ise not girişine izin verilir…
{
Console.WriteLine(“Öğrencinin Vizesini Giriniz…”);
vize[i]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Öğrencinin Finalini Giriniz…”);
final[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Öğrenci Notu Girildi…”);
ortalama[i] = vize[i] * 0.6 + final[i] * 0.4;
if (ortalama[i] <= 65)
basarisiz++;
else
basarili++;
}

}

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();

}
public static void Sinif_Listesi()
{
Console.WriteLine(“SINIF LİSTESİ : “);
for (int i = 0; i <= girilen_öğrenci_sayısı; i++)
{

//sınıf listesini ekrana yazdırıyoruz…
Console.WriteLine(numara[i]+” “+ad[i]+” “+soyad[i]);
}

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();
}
public static void Not_Listesi()
{
Console.WriteLine(“NOT LİSTESİ : “);
for (int i = 0; i < girilen_öğrenci_sayısı; i++)
{

//bütün sınıfın not bilgisini ad ve soyadla birlikte yazdırıyoruz…
Console.WriteLine(ad[i] + ” ” + soyad[i]+” “+vize[i]+” “+final[i] );
}

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();
}
public static void Not_Gorme()
{
Console.WriteLine(“Notunu Görmek İstediğiniz Öğrencinin Numarasını Giriniz…”);
ogrenci_no_sorgu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

//sorgulanacak öğrenci numarasını istiyoruz…

for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (ogrenci_no_sorgu == numara[i])
{

//numara varsa as soyad vize ve final bilgilerini ekrana yazdırıyoruz…

Console.WriteLine(ad[i]+” “+soyad[i]+ ” “+ vize[i]+” ” + final[i]);
}

}

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();
}
public static void Basari_durumu()
{
Console.WriteLine(“Başarılı Öğrenci Sayısı : {0}”

,basarili);
Console.WriteLine(“Başarısız Öğrenci Sayısı : {0}”, basarisiz);

Console.WriteLine(“Geri Dönmek İçin Bir Tuşa Basın”);
Console.ReadLine();
islem_sec();
}
public static void Cikis()
{
Environment.Exit(0); //programı kapatan kod
}
}
}

You must be logged in to post a comment.