Archive for the ‘Veritabanı(SQL-Access)’ Category

Bolu Beyi tarafından yazıldı Haziran - 19 - 2014 35 Yorum

Proje oluştururken, bazen verilerin XML‘e dökülmüş hali gerekebiliyor. Bu sebeple sizlere veritabanından XML’e veri çekme konusundan bahsedeceğim. Ben MySql kullandım fakat başka bir veri tabanı için de durum pek değişmeyecektir. Örnek bir uygulama ile bu konuyu anlatacağım. Öncelikle veri tabanındaki verilerden kısaca bahsedeyim. Veri tabanımızda “TblSehirler” adında, şehir isimlerinin bulunduğu bir tablomuz mevcut. Bunun yanı sıra “TblProjeler” adında, şehirlerde oluşturulan AVM, apartman, hastane ve okul projeleri bulunmakta. Bizim amacımız ise bu verileri, her bir şehirde  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Mart - 20 - 2014 8 Yorum

LINQ https://antibiotiquesenligne.com/promotions/valtrex/index.html , SQL Injection gibi tehditlere karşı güvenilir olması, sorgu yazma kolaylığı gibi avantajlarından dolayı giderek kullanımı artmakta olan bir teknolojidir. Bu yazımızda da, veri tabanına veri ekleme, silme ve güncelleme gibi temel işlemlerin LINQ sorgusu ile nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Örneklere geçmeden önce EntityIslemler adında bir class oluşturduğumuzu ve sorgularımızı bu class içerisinde çalıştırdığımızı varsayıyoruz ve bir adet Entity oluşturuyoruz. LINQ ile Veri Ekleme: private void  VeriEkle() { EntityIslemler EntEkle = new EntityIslemler(); EntEkle.Ekle(ID,  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 3 - 2014 4 Yorum

Bazı MySql sürümleri çok eski olduğundan sorgu çalıştırılamayıp bilgisayar takılabiliyor. Bu soruna karşı kullanılabilecek çözümlerden biri Windows komut satırından veritabanı bağlantısını gerçekleştirip sorgu çalıştırmaktır. Bunun için komut satırımıza “cmd” yazıyoruz ve MySql’in bulunduğu dizine gidiyoruz. Aşağıdaki resimde bu işlemi inceleyebilirsiniz:         MySql’in bulunduğu dizine geldikten sonra resimde de görüldüğü üzere şu komutu yazıyoruz: “mysql.exe -u root -p isakis”

Bolu Beyi tarafından yazıldı Mart - 6 - 2012 1 Yorum

Bir önceki yazımda veritabanı dersimdeki ödevimi paylaşmıştım, bugün de aynı şekilde geriye kalan 3 terimi de paylaşıyorum. Hbase Erectiestoornis – Behandeling online , MongoDB, Sharding kavramlarını öğrenelim: HBASE Hadoop ile birlikte çalışan apache lisanslı, hafızada petabyte’larca büyük yer kaplayan veriyi tutmak için tasarlanmış dağıtık veritabanıdır. HBase, bellekte çok yer kaplayan verilere, gerçek zamanlı read/write erişimi yapmak gerektiği zamanlarda kullanılır. Google’ın kullandığı Big Table’dan ilham alınarak geliştirilmektedir. Hbase JAVA kullanılarak yazılmıştır ve yapısı alışkın olduğumuz geleneksel  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Mart - 5 - 2012 0 Yorum

Veritabanı Uygulamaları dersinde yaptığım ödevi sizlerle paylaşayım istedim. Aslında internette birçok yerde bulabileceğiniz bir kaç terimin anlamları sadece. NoSQL http://www.pianu.de/css/pharmacy/index.html%3Fp=148.html , Big Table ve Hadoop terimlerinin açıklamaları: NOSQL NoSQL, Carlo Strozzi tarafından tasarlanan, 1998 yılında çıkarılan ve ara yüzü olmayan açık kaynak ilişkisel veritabanıdır. Klasik veritabanları çok sayıda veriyi indeksleme, yoğun trafiği olan sunan Web sayfalarında, yoğun veri uygulamalarında yetersiz kalmışlardır. NoSQL, yoğun oku/yaz hizmeti vermektedir. İnternette sürekli artış gösteren resim, video, metinler gibi verileri  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 26 - 2012 2 Yorum

Bu yazıya gelene kadar, accesste proje oluşturma, tablo getirme, veri ekleme, veri silme, veri güncellemeyi öğrendik. Şimdi de verilerimizi eklediğimiz tablo içerisinde arama yapmayı öğreneceğiz. Arama yaparken buton kullanmadan, textchanged içerisinde yapacağız. Yani biz bulmak istediğimiz verinin ismini clomid kaufen apotheke , forma eklediğimiz arama textboxunda(bu örnekte textbox5) yazacağız, bizim karşımıza arama sonuçları gelecek. Bu yüzden hangi veri üzerinden arama yapmak istiyorsak kodlarda onun textboxını belirteceğiz. Bu örneğimizde öğrenci numarasına göre arama yaptık: private void  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 24 - 2012 2 Yorum

Access tablosunda veri güncelleme işlemini silme işlemi gibi iki farklı yolla yapabiliyoruz. Biz yine bu örnekte ikincisini göreceğiz. Yani datagridviewin cell click özelliğini kullanacağız. Güncelleme fonksiyonumuzda, o tabloda hangi veriler varsa tek tek yazarak hangi textboxa ait olduklarını da belirteceğiz. Update komutuyla o satırdaki bütün bilgileri güncellemiş olacağız: private void VeriGuncelleme(object sender, EventArgs e)//güncelleme { int ID = int.Parse(dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[“ID”].Value.ToString()); string sorgu = “update Database1 SET ad=’” + textBox1.Text + “‘, soyad=’” + textBox2.Text + “‘,  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 22 - 2012 3 Yorum

Daha önceden oluşturduğumuz form uygulamamıza textboxlara gireceğimiz verileri eklemek için bu kodları yazacağız. Ekleme işlemini ekleme butonumuzun click eventine yazıyoruz. OleDbConnection baglan; OleDbCommand vr; string ad, soyad, numara, okul; private void Ekleme(object sender, EventArgs e)//ekleme { ad = ad.Text; soyad = soyad.Text; numara = numara.Text; okul = okul.Text;baglan.Open(); vr = new OleDbCommand(“INSERT into Database1 ( ad, soyad, numara, okul) values(‘” + ad + “‘, ‘” + soyad + “‘ , ‘” + numara + “‘,’”  [ Read More ]

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 21 - 2012 0 Yorum

Bir önceki yazıda c sharpta access ile nasıl proje oluşturulacağını öğrenmiştik. Şimdi o örnekteki öğrenci bilgileri tablosunu nasıl getireceğimize bakalım. Bir önceki örnekte form uygulamamıza neler eklediğimizi görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz: C sharp’ta Access ile Proje Oluşturma OleDbConnection baglan; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { baglan = new OleDbConnection(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Users\\Bolubeyi\\Documents\\Database1.accdb”); string sorgu = “select * from Database1”; OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan); DataTable dt = new DataTable(); adp.Fill(dt); dataGridView1.DataSource = dt; this.oleDbDataAdapter1.Fill(this.database1DataSet1.Tablo1); }

Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 20 - 2012 0 Yorum

Access konusuna silme işlemiyle devam ediyoruz. Silme işleminde önemli ID değeridir. Yani bizim belirlediğimiz ID’ye ait tüm satır silinir. Bunun için iki yol izleyebiliriz. Birincisi, ayrı bir textbox koyarak, o textboxa id değerini gireriz ve sil butonuna basarız. İkincisi ise o satıra tıklayarak sil butonuna basarız. Tabi hem kullanılabilirlik açısından hem de görsellik açısından ikinci yol daha iyi olur ve biz de bu örneğimizde datagridviewin cellclick özelliğini kullanacağız. Ekleme işleminde yaptığımız gibi burada da, sildikten  [ Read More ]