Bolu Beyi tarafından yazıldı Kasım - 25 - 2011 0 Yorum

Yeni yeni sql öğrenmeye başladım ve her zaman olduğu gibi öğrendiğim bilgileri burada paylaşayım istedim. İlk olarak c sharp programlama dilinde SQL Server ile tabloya nasıl veri eklenir bundan bahsedeyim. Daha sonra, güncelleme, silme gibi işlemleri de paylaşacağım.

Öncelikle kod kısmına geçmeden önce yapmamız gerekenleri açıklayayım. SQL’de bir tablo oluşturuyoruz, bu örnekteki tablomuzun adı “PERSONEL”. Buraya parametrelerimizi yazıyoruz ve alması gereken değerleri belirtiyoruz. Mesela bu örnekte ad, soyad, doğum yeri gibi değişkenler nvarchar(50) tipinde değer alıyor. Doğum tarihi date, maaş, avans decimal alıyor vs. vs… Daha sonra SQL tablomuzda bir adet primary key belirliyoruz ve int değer almak zorunda olduğu için int değer atıyoruz. SQL tablomuzu bu şekilde oluşturduktan sonra c sharp kodlarımıza geçebiliriz. Burada “conn” adında SqlConnection nesnesi tanımladık global değişken olarak. Ekle butonumuzun click eventinde ilk olarak “baglan” fonksiyonumuza yönlendiriyoruz ve baglan fonksiyonumuz içerisinde bağlantıyı sağlayarak ekleme işlemine devam ediyoruz. SQL’de ekleme işlemi yaparken “INSERT” komutunu kullanıyoruz. Tablo ismimizin içerisinde sql tablomuzda verdiğimiz değişken isimlerini yazıyoruz. “VALUES” içerisinde bu değişkenlerin Text’lerini belirtiyoruz. Yani ad, soyad gibi değişkenlerde textbox kullanıldığı için textbox isimlerini, doğum tarihinde datetimepicker kullandığımız için datetimepicker isimlerini kullanıyoruz. Tabi textboxlar string ifadeler aldığı için gereken yerlerde decimale veya integera convert ediyoruz. Bu işlemlerden sonra “cmd” adında SqlCommand nesnemizi oluşturarak “cmd.ExecuteNonQuery()” komutumuzla işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. C Sharp kodlarımız:


SqlConnection conn;
private void Ekle_Butonu(object sender, EventArgs e)
{
string sorgu;
baglan();
sorgu = “INSERT INTO PERSONEL(AD, SOYAD, TEL, EPOSTA, ADRES, MAAS, TCNO, IL, WEB, ANAADI, BABAADI, DOGUMTARIHI, DOGUMYERI, AVANS, IZINLER) VALUES (‘” + ad_text.Text + “‘,'” + soyad_text.Text + “‘,'” + tel_text.Text + “‘,'” + eposta_text.Text + “‘,'” + adres_rich.Text + “‘,'” + Convert.ToDecimal(maas_text.Text) + “‘,'” + tcno_text.Text + “‘,'” + il_text.Text + “‘,'” + web_text.Text + “‘,'” + anaadi_text.Text + “‘,'” + babaadi_text.Text + “‘,'” + dateTimePicker2.Value.Year + dateTimePicker2.Value.Month + dateTimePicker2.Value.Day + “‘

,'” + dogumyeri_text.Text + “‘,'” + Convert.ToDecimal(avans_text.Text) + “‘,'” + izinler_text.Text + “‘)”;

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
MessageBox.Show(“Veriler başarıyla eklendi…”);
}public void baglan()
{
string connStr = @”Data Source=.SQLSERVER;Initial Catalog=personeltablosu;Integrated Security=True”;
conn = new SqlConnection(connStr);
conn.Open();
}

SQL ile tabloya veri ekleme işlemlerini illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz, bunun daha farklı yolları da mevcut. Ben ilk olarak bu şekilde öğrendiğim için böyle paylaştım. Umarım açıklayıcı olmuştur, görüşmek üzere…

You must be logged in to post a comment.