Bolu Beyi tarafından yazıldı Aralık - 14 - 2011 0 Yorum

Daha önceden SQL server ile ilgili tablo getirme ve tabloya veri ekleme konusunda örnekler paylaşmıştım. O örneklerde olduğu gibi yine “Personel” adındaki tablomuz üzerinden işlem yapacağız. sqlKomut fonksiyonumuzda komutumuzun gerçekleştirilmesini sağlıyoruz ve aynı zamanda tablomuzu parametreleri yollayarak getirtiyoruz. DELETE komutu ile birlikte pid(personel id) textboxumuzu siliyoruz. “pid” primary key olduğu için o id’deki personelle ilgili bütün verileri silmiş oluyoruz. Yani tek tek personeli bilgilerini belirterek silmemize gerek kalmıyor. if sorgumuz içerisinde “>0” ifadesini kullandık

, çünkü sqlKomut fonksiyonumuza yolladıktan sonra “0” döndürmemesi gerekiyor. Yani komutumuzun gerçekleşmesi gerekiyor. C Sharp’ta SQL Server ile tablodan veri silme işlemi konusunda anlatacaklarım bu kadar, buyrun kodlar:

//Global değişkenlerimiz

SqlConnection conn;

DataTable dtPersonel = new DataTable(“PersonelTBL”);
public int sqlKomut(string sqlKomut, string SelectKomut, DataGridView DG)

{

int islenenKayit = -1;

SqlCommand komut = new SqlCommand(sqlKomut, conn);

islenenKayit = komut.ExecuteNonQuery();

tabloGetir(SelectKomut, DG);

return islenenKayit;

}

private void Silme_Butonu(object sender, EventArgs e)

{

string selectkomut;

string sorgu = “DELETE FROM PERSONEL WHERE PID = ‘” + pid_textbox.Text + “‘”;

selectkomut = PersonelTBL;

if (sqlKomut(sorgu, selectkomut, dataGridView1) > 0)

MessageBox.Show(“veriler başarıyla silindi…”);

else

MessageBox.Show(“veriler silinemedi..!”);

}

You must be logged in to post a comment.