Bolu Beyi tarafından yazıldı Aralık - 21 - 2011 0 Yorum

SQL Server ile Tablo GüncellemeSQL konusunda daha önceden tablo getirme, tabloya veri ekleme ve tablodan veri silme işlemlerini anlatmıştım. Şimdi sıra geldi c sharp’ta sql server ile tabloda veri güncelleme işlemine. Zaten kullandığımız komutlar hep aynı(tabloyu getirirken, komut işlemini gerçekleştirirken…) Burada sadece güncelle butonumuzun click eventimize UPDATE komutunu yerleştireceğiz. SQL’de oluşturduğumuz tablonun primary key’ini esas alarak güncelleme işlemini yapacağız. Diğer örneklerde de olduğu gibi pid_textbox.text adındaki textboxımız içerisine güncellemek istediğimiz verinin ID değerini yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var

Suun sieni-infektio tiedotus

, bazı verileri convert ettiğimiz için, textboxların bir kısmını (convert edilen değerler) kesinlikle doldurmamız gerekecek. Aksi takdirde doldurmadan butona basarsak, convert edecek veri bulamayacağından, hata verecektir. Kodlar:

DataTable dtPersonel = new DataTable(“PersonelTBL”);<br/>
public int sqlKomut(string sqlKomut, string SelectKomut, DataGridView DG)
{
int islenenKayit = -1;
SqlCommand komut = new SqlCommand(sqlKomut, conn);
islenenKayit = komut.ExecuteNonQuery();
tabloGetir(SelectKomut, DG);return islenenKayit;}
private void Guncelle_Butonu(object sender, EventArgs e)
{
int ID;
ID = Convert.ToInt32(pid_textbox.Text);
string sorgu, selectkomut;
sorgu = “UPDATE PERSONEL SET AD ='” + ad_text.Text + “‘, SOYAD='” + soyad_text.Text + “‘, TEL='” + tel_text.Text + “‘, EPOSTA='” + eposta_text.Text + “‘, ADRES ='” + adres_rich.Text + “‘, MAAS ='” + maas_text.Text + “‘, TCNO ='” + tcno_text.Text + “‘, DOGUMTARIHI ='” + dateTimePicker2.Value.Year + dateTimePicker2.Value.Month + dateTimePicker2.Value.Day + “‘, DOGUMYERI ='” + dogumyeri_text.Text + “‘, IL ='” + il_text.Text + “‘, WEB ='” + web_text.Text + “‘, ANAADI ='” + anaadi_text.Text + “‘, BABAADI ='” + babaadi_text.Text + “‘, ILCE ='” + ilce_text.Text + “‘, AVANS ='” + avans_text.Text + “‘, AKTIFPASIF ='” + aktifpasif_text.Text + “‘, IZINLER ='” + izinler_text.Text + “‘, Where PID =” + ID;selectkomut = PersonelTBL;
if (sqlKomut(sorgu, selectkomut, dataGridView1) > 0)
MessageBox.Show(“veriler başarıyla güncellendi…”);
else
MessageBox.Show(“veriler güncellenemedi..!”);

You must be logged in to post a comment.