Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 22 - 2012 3 Yorum


Daha önceden oluşturduğumuz form uygulamamıza textboxlara gireceğimiz verileri eklemek için bu kodları yazacağız. Ekleme işlemini ekleme butonumuzun click eventine yazıyoruz.

OleDbConnection baglan;
OleDbCommand vr;
string ad, soyad, numara, okul;
private void Ekleme(object sender, EventArgs e)//ekleme
{
ad = ad.Text;
soyad = soyad.Text;
numara = numara.Text;
okul = okul.Text;baglan.Open();
vr = new OleDbCommand(“INSERT into Database1 ( ad, soyad, numara, okul) values(‘” + ad + “‘, ‘” + soyad + “‘ , ‘” + numara + “‘,'” + okul + “‘)”, baglan);
vr.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show(“Öğrenci bilgileri başarıyla eklendi…”);
Tablo_Getir();
baglan.Close();
}

public void Tablo_Getir()
{
string sorgu = “select * from Database1”;
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;
}

Aynı SQL’de olduğu gibi burada da INSERT komutunu kullanarak hangi verileri ekleyeceğini belirtiyoruz. Yapılan değişiklikleri anında görmek için “select * tabloadı” komutuyla tablo getir fonksiyonumuzu çağırıyoruz ve datagridview nesnesiyle tablonun son halini pencereye getiriyoruz.

Bugüne kadar 3 yorum yapıldı

  1. Cemil dedi ki:

    Güzel SQL injection örneği.

You must be logged in to post a comment.