Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 20 - 2012 0 Yorum

Access konusuna silme işlemiyle devam ediyoruz. Silme işleminde önemli ID değeridir. Yani bizim belirlediğimiz ID’ye ait tüm satır silinir. Bunun için iki yol izleyebiliriz. Birincisi, ayrı bir textbox koyarak, o textboxa id değerini gireriz ve sil butonuna basarız. İkincisi ise o satıra tıklayarak sil butonuna basarız. Tabi hem kullanılabilirlik açısından hem de görsellik açısından ikinci yol daha iyi olur ve biz de bu örneğimizde datagridviewin cellclick özelliğini kullanacağız. Ekleme işleminde yaptığımız gibi burada da, sildikten sonra tablogetir fonksiyonuna yönlendirerek son hali görmüş olacağız. Silme işlemini 3 fonksiyonda hallediyoruz:

private void VeriSilme(object sender, EventArgs e)
{
int ID = int.Parse(dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[“ID”].Value.ToString());
string sorgu = “Delete from Database1 where ID=@ID”;
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@ID”, ID);
baglan.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
TabloGetir();
}

public void TabloGetir()
{
string sorgu = “select * from Database1”;
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;}

 

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
textBox1.Text = (string)(dataGridView1[0, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox2.Text = (string)(dataGridView1[1, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox3.Text = (string)(dataGridView1[2, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox4.Text = (string)(dataGridView1[3, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
}

You must be logged in to post a comment.