Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 24 - 2012 2 Yorum

Access tablosunda veri güncelleme işlemini silme işlemi gibi iki farklı yolla yapabiliyoruz. Biz yine bu örnekte ikincisini göreceğiz. Yani datagridviewin cell click özelliğini kullanacağız. Güncelleme fonksiyonumuzda, o tabloda hangi veriler varsa tek tek yazarak hangi textboxa ait olduklarını da belirteceğiz. Update komutuyla o satırdaki bütün bilgileri güncellemiş olacağız:

private void VeriGuncelleme(object sender, EventArgs e)//güncelleme
{
int ID = int.Parse(dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[“ID”].Value.ToString());
string sorgu = “update Database1 SET ad='” + textBox1.Text + “‘, soyad='” + textBox2.Text + “‘, numara='” + textBox3.Text + “‘, okul='” + textBox4.Text + “‘ where ID=” + ID;
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@ad”, textBox1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@soyad”, textBox2.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@numara”, textBox3.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@okul”, textBox4.Text);baglan.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
MessageBox.Show(“Veriler başarıyla güncellendi…”);
TabloGetir();
}

public void TabloGetir()
{
string sorgu = “select * from Database1”;
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu

, baglan);
DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;
}

 

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
textBox1.Text = (string)(dataGridView1[0, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox2.Text = (string)(dataGridView1[1, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox3.Text = (string)(dataGridView1[2, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
textBox4.Text = (string)(dataGridView1[3, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
}

 

Bugüne kadar 2 yorum yapıldı

 1. Cemil dedi ki:


  cmd.Parameters.AddWithValue(“@ad”, textBox1.Text);
  cmd.Parameters.AddWithValue(“@soyad”, textBox2.Text);
  cmd.Parameters.AddWithValue(“@numara”, textBox3.Text);
  cmd.Parameters.AddWithValue(“@okul”, textBox4.Text);

  Verdiğim satırları silsen, acaba işleyişde bir fark görebilirmisin?

  • bolubeyi dedi ki:

   Yazdığın satırlar ekstradan bir fayda getirmiyor bu program için, fakat okunulabilirliğin daha iyi olması açısından, bir de veri eklemenin kullanım şeklini anlatmak amacıyla ekledim. Dikkatin için teşekkürler:)

You must be logged in to post a comment.