Bolu Beyi tarafından yazıldı Şubat - 21 - 2012 0 Yorum


Bir önceki yazıda c sharpta access ile nasıl proje oluşturulacağını öğrenmiştik. Şimdi o örnekteki öğrenci bilgileri tablosunu nasıl getireceğimize bakalım. Bir önceki örnekte form uygulamamıza neler eklediğimizi görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz: C sharp’ta Access ile Proje Oluşturma

OleDbConnection baglan;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
baglan = new OleDbConnection(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Users\\Bolubeyi\\Documents\\Database1.accdb”);
string sorgu = “select * from Database1”;
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;
this.oleDbDataAdapter1.Fill(this.database1DataSet1.Tablo1);
}

Tablo getirme işlemi gördüğünüz gibi birkaç satırdan oluşuyor. Tabloyu uygulama açılır açılmaz görmek istediğimzi için load kısmına yazdık kodları. Bir önceki örnekte resimde gördüğünüz “connection string” bölümündeki yeri oledbconnection nesnesinin içinde belirtiyoruz. Yani projemizin nerede olduğunu gösteriyoruz programa. Dataadapter.fill komutuyla da tablomuzu dolduruyoruz. Bir dahaki yazımızda tabloya veri ekleme işlemini göreceğiz…

You must be logged in to post a comment.