Bolu Beyi tarafından yazıldı Ekim - 28 - 2010 0 Yorum

C sharp programları paylaşmaya devam diyerek programı kabataslak anlatayım öncelikle. Her zamanki gibi kodların açıklamasını daha sonradan yapacağım. Bu c sharp programımızda 2*4 tipinde bir matris tanımlayarak içerisinde maksimum sayıyı bulmaya çalışacağız. Ekran çıktısı yan tarafta gördüğünüz gibi olması lazım. Önce matrisi, daha sonra maksimum sayımızın yerini ekrana yazdırıyoruz. Şimdi kodları vereyim:

using System;
namespace bolubeyi
{
class deneme
{
static void Main()
{
int i, j, max = 0;
int[,] dizi1 = { { 4, 7, 5, 3 }, { 8, 9, 4, 0 } };
int[,] dizi2 = { { 3, 4, 5, 6 }, { 8, 2, 9, 5 } };
int[,] dizi3 = new int[2, 4];
for (i = 0; i < 2; i++)
{
for (j = 0; j < 4; j++)
{

dizi3[i, j] = dizi1[i, j] + dizi2[i, j];
Console.Write(” ” + dizi3[i, j]);
}
Console.WriteLine();
}
for(i=0;i {
for( j=0;j {
if(dizi3[i,j]>max)
max=dizi3[i,j];
}
}
for(i=0; i < 2; i++)
{
for(j=0; j < 4; j++)
{
if(max==dizi3[i,j])
Console.WriteLine(“{0}. satir {1}. sutun maximumdur”,i+1,j+1);
}
}
}
}
}

2*4 tipinde 2 adet matrisimizi yukarıda gördüğünüz tanımlıyoruz. Tabi bunları 2 boyutlu dizi şeklinde tanımlıyoruz dizi1 ve dizi2 şeklinde, değerleri de kendimiz veriyoruz. Daha sonradan bu iki matrisi toplamak için dizi3 diye bir matris daha tanımlıyoruz(int[,] dizi3 = new int[2, 4];). İç içe 2 adet for döngüsü kuruyoruz, birinci for döngümüz satırları, ikinci for döngümüz ise sütunları temsil ediyor. “dizi3[i, j] = dizi1[i, j] + dizi2[i, j];” ile matrislerin toplamını gerçekleştiriyoruz. “Console.WriteLine();” kullanmamızın sebebi 1. satırdan sonra ikinci satıra atlatmak için kullanıyoruz. Toplama işlemi bu kadar, şimdi de topladığımız matris içerisinde maksimum sayıyı bulacağız. Yine satır ve sütunları taramak için iç içe iki adet for döngüsü kullanıyoruz. i, satırı; j ise sütunu ifade ediyor. Öncelikle her hangi bir dizi[i,j] ifadesini max’a eşitliyoruz ve bunu if yapısı içerisinde sorguluyoruz. Ekrana yazdırma işleminde i+1 ve j+1 yazmamızın sebebi, dizi olduğu için “0”‘dan başlayacak olması. Bu yüzden 0. satır değil de 1. satır yazacak. Bir c sharp programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşmek üzere…

You must be logged in to post a comment.