Bolu Beyi tarafından yazıldı Kasım - 2 - 2010 0 Yorum

Günlük hayatta bir işe yarar mı bilmem ama geçen sene arkadaşlarımla araştırıp yazdığımız bir programı paylaşmak istedim bugün. Bu programda 0-99 arası rakamlarla gireceğimiz sayının yazılışını ekrana yazdıracağız. Bu c sharp programında aynı zamanda switch-case yapısının da kullanımını görmüş olacağız. Aslında basit bir program, sadece switchlerin içinde tanımladığımız sayıyı nasıl kullanacağımız çok önemli. Geriye zaten case yapılarının içerisinde durumları değerlendirmek kalıyor. Buyrun kodlar:

using System;

namespace bolubeyi
{
class Program
{
static void Main()
{
int sayi;
Console.WriteLine(“0-99 arasi bir sayi giriniz:”);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (sayi % 100 / 10 )
{

case 1: Console.Write(“on “);
break;
case 2: Console.Write(“yirmi “);
break;
case 3: Console.Write(“otuz “);
break;
case 4: Console.Write(“kirk “);
break;
case 5: Console.Write(“elli “);
break;
case 6: Console.Write(“altmis “);
break;
case 7: Console.Write(“yetmis “);
break;
case 8: Console.Write(“seksen “);
break;
case 9: Console.Write(“doksan “);
break;

}
switch (sayi % 10)
{
case 1: Console.Write(“bir “);
break;
case 2: Console.Write(“iki “);
break;
case 3: Console.Write(“uc “);
break;
case 4: Console.Write(“dort “);
break;
case 5: Console.Write(“bes “);
break;
case 6: Console.Write(“alti “);
break;
case 7: Console.Write(“yedi “);
break;
case 8: Console.Write(“sekiz “);
break;
case 9: Console.Write(“dokuz “);
break;
}
if (sayi == 0)
Console.WriteLine(“sifir”);
}
}
}

Sayı diye bir değişken tanımladıktan sonra ekrana 0-99 arasında sayı giriyoruz. switch (sayi % 100 / 10 ) ifadesiyle girdiğimiz sayının onlar basamağındaki kısmını tanımlıyoruz. switch (sayi % 10) ifadesiyle de yine girdiğimiz sayının birler basamağındaki sayıyı tanımlıyoruz. Tabi ayrıca girilen sayı “0” olursa if yapısının içerisinde bunu belirtiyoruz. Gördüğünüz üzere basit bir c sharp programı, kolay gelsin…

You must be logged in to post a comment.