Bolu Beyi tarafından yazıldı Ocak - 25 - 2012 0 Yorum

C Sharp-SQL'de Stored Procedure ile Tabloda Veri Güncelleme İşlemiEn son bu konuyla alakalı stored procedure ile tabloya veri ekleme işlemini yazmıştım, silme işleminde stored prosedürelere ihtiyaç duyulmadığından direk tabloda veri güncelleme işleminden bahsedeceğim. Örnek yine aynı olacak, personel tablosu üzerinden.. Fakat ekleme işlemine göre biraz daha farklı yapacağız bu örneği. Güncellerken tablomuzdaki satırı tıklayacağız, burada cellclick olayını kullanacağız. Tabi satıra tıkladığımızda programın bizden bir ID değeri alması gerekiyor. Bunun için global olarak bir adet “AktifID” adında global değişken tanımladık. Ve Datagridwiev in cellclick i içerisine tek satırlık kodumuzu yazdık gördüğünüz gibi. Onun haricinde çok bir farklılık yok.

CREATE PROCEDURE PERSONEL_GUNCELLE @PID INT, @AD NVARCHAR(50), @SOYAD NVARCHAR(50), @TEL NVARCHAR(50), @EPOSTA NVARCHAR(50), @ADRES NVARCHAR(500), @MAAS DECIMAL(18,2), @TCNO NVARCHAR(50), @DOGUMTARIHI DATE, @IL NVARCHAR(50), @WEB NVARCHAR(50), @ANAADI NVARCHAR(50), @BABAADI NVARCHAR(50), @DOGUMYERI NVARCHAR(50), @ILCE NVARCHAR(50), @AVANS DECIMAL(18,2), @AKTIFPASIF CHAR(10), @IZINLER NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
UPDATE PERSONEL SET AD=@AD, SOYAD=@SOYAD, TEL=@TEL, EPOSTA=@EPOSTA, ADRES=@ADRES, MAAS=@MAAS, TCNO=@TCNO, DOGUMTARIHI=@DOGUMTARIHI, IL=@IL, WEB=@WEB, ANAADI=@ANAADI, BABAADI=@BABAADI, DOGUMYERI=@DOGUMYERI, ILCE=@ILCE, AVANS=@AVANS, AKTIFPASIF=@AKTIFPASIF, IZINLER=@IZINLER WHERE PID=@PID
END

string sorgu, selectkomut;sorgu = “EXEC PERSONEL_GUNCELLE ” + AktifID + “,'” + ad_text.Text + “‘, ‘” + soyad_text.Text + “‘, ‘” + tel_text.Text + “‘, ‘” + eposta_text.Text + “‘, ‘” + adres_rich.Text + “‘, ‘” + maas_text.Text + “‘, ‘” + tcno_text.Text + “‘, ‘” + dateTimePicker2.Value.Year.ToString() + ‘-‘ + dateTimePicker2.Value.Month.ToString() + ‘-‘ + dateTimePicker2.Value.Day.ToString() + “‘, ‘” + dogumyeri_text.Text + “‘, ‘” + il_text.Text + “‘, ‘” + web_text.Text + “‘, ‘” + anaadi_text.Text + “‘, ‘” + babaadi_text.Text + “‘, ‘” + ilce_text.Text + “‘, ‘” + avans_text.Text + “‘, ‘” + aktifpasif_text.Text + “‘, ‘” + izinler_text.Text + “‘”;

selectkomut = PersonelTBL;

if (sqlKomut(sorgu, selectkomut, dataGridView1) > 0)
MessageBox.Show(“veriler başarıyla güncellendi…”);
else
MessageBox.Show(“veriler güncellenemedi..!”);

private void dataGridView1_CellClick(object sender

, DataGridViewCellEventArgs e)
{
AktifID = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value);
}

You must be logged in to post a comment.