Bolu Beyi tarafından yazıldı Ocak - 18 - 2011 0 Yorum

Dün veri yapıları finalinden çıktım ve sınavda da bağlı listede kuyruk yapısı çıktı. Bir kaç gündür yazı ekleyemediğim için de programı paylaşayım dedim. Bu c sharp programında a’dan f’ye kadar harfler ekleyeceğiz. Silme metodunun da kodlarını görebilmek için silme işlemini de programa ekledim. Kuyruk yapısında olacağı için ilk eklediğimiz eleman ilk çıkacak(FIFO). Buyrun kodlar:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace bolubeyi.net
{
class Node
{
public object veri; // Düğümde tutulan veri
public Node link;   // Sonraki düğüm adresi
public Node(object veri)
{
this.veri = veri;
this.link = null;
}
}
class bListe
{
Node liste = new Node(” “);
int veriSayisi;
public bListe()
{
this.liste.veri = null;
this.liste.link = null;
this.veriSayisi = 0;
}
public void ekle(object veri)
{
Node yeniNode = new Node(veri);
Node temp = liste;    //geçici adres
while (temp.link != null)
temp = temp.link;
temp.link = yeniNode;
veriSayisi++;
}
public void sil()
{
if (liste.link != null)
{
liste.link = liste.link.link;
veriSayisi–;
}
else
Console.WriteLine(“bListe boş…n”);
}
public void listele()
{
Node temp = liste;
if (temp.link == null)
Console.WriteLine(“Listelenecek veri yok”);
else
{
while (temp.link != null)
{
Console.WriteLine(temp.link.veri);
temp = temp.link;
}
Console.WriteLine(“Listede toplam {0} veri var”, veriSayisi);
}
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
bListe bl = new bListe();
bl.ekle(“a”);
bl.ekle(“b”);
bl.ekle(“c”);
bl.ekle(“d”);
bl.ekle(“e”);
bl.ekle(“f”);
bl.listele();
Console.WriteLine(“———————“);
bl.sil();
bl.listele();
}
}
}
Öncelikle Node sınıfının içerisinde yapıcı metot oluşturduk ve veri ile linkin ilk değerlerini atadık. “bListe” sınıfında da yeni bir boş düğüm tanımladık ve liste ismini verdik. Veri sayımızın ilk değerini “0” olarak atadık. Ekle fonksiyonumuzda da veriyi ekleyeceğimiz bir node oluşturduk. Ayrıca verilerin kaybolmaması için temp adında bir düğüm daha tanımladık. While döngüsünün içerisinde de boşluk bulana kadar verimizi ekleyerek veri sayısını artırdık. Silme fonksiyonumuzda da if yapısının içerisinde silme işlemini gerçekleştirerek veri sayısını azalttık. Listele fonksiyonumuzda da main fonksiyonundan gönderilen komutla while döngüsü içerisinde listeledik ve veri sayısını ekrana yazdırdık. Bugünkü c sharp ile veri yapıları programımız da bu kadar…

You must be logged in to post a comment.